Liftdumpercontainer

1 produkt

Finansiering 359kr/mån

19.900,00kr28.500,00kr exkl. moms

Liftdumpercontainer öppen

Finansiering 359kr/mån

Köp

Liftdumpercontainer

Nordisk Maskin erbjuder olika modeller utav liftdumpercontainrar. Alla våra containrar går att tillverka efter kundens önskemål, RAL-kulör, storlek och modell.
Standard modellerna finns från 4 kubik till 18 kubik.

Nedan kan ni läsa om liftdumpercontainer.

Liftdumpercontainer för alla behov

En container är ofta en ovärderlig hjälp vid byggen, renoveringar och transporter. Tack vare sin robusta konstruktion går den att använda för att frakta mycket skrymmande och otympligt avfall.

Den vanligaste sortens container som vi använder kallas för liftdumpercontainer. Det innebär helt enkelt en container som är anpassad för att kunna lyftas upp på en anpassad bil och sedan transporteras.

Vidare har vi tre olika typer av de här containrarna, och de är:

  • Öppen liftdumpercontainer
  • Stängd liftdumpercontainer
  • Borrkaxcontainer

De två förstnämnda sorterna är mer eller mindre vad de låter som – en container utan överdel respektive en med överdel/tak. Bägge sorter hissar du upp eller ner från en liftdumper och sedan kan du frakta den dit den behövs.

Den sistnämnda sorten går naturligtvis också att flytta enkelt men den fyller till viss del en annan funktion. Vi återkommer nedan till borrkaxcontainrar och deras funktion.

Så fungerar en liftdumpercontainer

Liftdumpercontainer kör du på en liftdumper, vilket är ett annat ord för containerbil. De skiljer sig från exempelvis lastväxlare, eller så kallad krokbil, på så sätt att de kör containern på ett flak. Dessutom har de en inbyggd mekanik för att lyfta och tippa containern.

Av det följer att containern inte kan vara lika tung som när du fraktar den bakom en krokbil. I gengäld kan du använda den i fler sammanhang och även med begränsad framkomlighet i närheten av byggarbetsplatsen.

Det här är praktiskt vid till exempel en förrådsrensning eller när du bygger om källaren i huset. Avståndet mellan byggarbetsplatsen och containern blir mindre och arbetet därmed mer effektivt.

En öppen container underlättar arbetet i och med att du kan slänga avfall i farten. Du kan till och med kasta saker från en högre höjd om du till exempel genomför en renovering ett par våningar upp.

Den stängda varianten ger å andra sidan mer säkerhet. Du undviker att obehöriga använder din liftdumpercontainer under tider på dygnet när arbetet normalt sett inte pågår. Det går också att utrusta en stängd container med kodlås om du exempelvis vill låta dina hyresgäster använda den.

Det kastar du i en liftdumpercontainer

Allt som blir över eller som du tar loss från byggarbetsplatsen kastar du i containern, med ett par undantag för särskilt miljöfarliga varor. Dessutom kan du inte kasta matavfall eller något flytande containern.

Men allt det som blir över eller blir demolerat vid en renovering eller ett bygge går alldeles utmärkt att kasta i en container. Hit räknar du bjälkar, demolerade väggar och mycket annat byggavfall som enkelt hivar i din container.

Ett vanligt användningsområde för liftdumpercontainrar är vid rensning av förråd. Det kan vara en årlig förrådsrensning i flerbostadshuset eller en akut tömning av till exempel ett cykelförråd. Både gamla möbler och annat innehåll i källarförråd samt cyklar går alldeles utmärkt att slänga i container.

Här kommer några enkla tips på hur du fyller en liftdumpercontainer.

  • Lägg tungt material i botten för att fördela vikten rätt.
  • Allt material måste ligga i containern, inget får sticka utanför kanterna.
  • Farligt avfall som te x batterier, vitvaror bildäck får inte blandas med övrigt avfall.

Borrkaxcontainer

Som vi tidigare har nämnt så har vi en tredje sorts container som utgör något av ett specialfall. Det är borrkaxcontainern, och för att förstå vad det är så måste vi först förstå vad borrkax är för något.

När vi borrar i marken, exempelvis inför bergvärme men också vid vanligare byggprojekt, kommer slam upp från borrhålet. Det här gäller speciellt om man borrar i berggrunden. Slammet består av vatten och krossat material från berggrunden. Det handlar om mycket små partiklar som ibland mäter mindre än en millimeter i diameter. Massan med den krossade stenen från berggrunden är det vi kallar för borrkax.

Borrkaxet kan orsaka stora problem om det kommer ut i de kommunala vattenledningarna när de små partiklarna återigen börjar bilda slam i rören. Med tiden blir det ett stopp och det kräver mycket energi, tid och arbete för att komma till rätta med problemet. Därför måste slammet och vattnet separeras från borrkaxet

Det här är en borrkaxcontainer anpassad för att göra. Den är till skillnad från andra containrar vattentät. Den har också ett anpassat inlopp i form av en gjuten öppning där slammet pumpas in.

Pris för liftdumpercontainer

Eftersom våra containrar är tillverkade helt efter våra kunders behov och önskemål så varierar de i både storlek och pris. För att få ett prisförslag på en container du är intresserad av gör du bäst i att kontakta oss.

När du hör av dig så är det viktigt att du lämnar så mycket information som möjligt om hur du vill ha din liftdumpercontainer. Tänk på storleken, och om du önskar öppen eller stängd, samt berätta det när du begär en offert.

Vikt för liftdumpercontainrar

Den öppna modellen av liftdumpercontainer väger av naturliga anledningar mindre än den stängda. Detta eftersom du kan räkna bort takets vikt.

De minsta modellerna är de som har en volym kring 8 kubikmeter och de väger runt 600 kg. En mellanstor container med en volym på 12 kubikmeter har en vikt på drygt 700 kg. De största av de öppna liftdumpercontainrarna har en total volym på 16 kubikmeter och väger strax över 1 000 kg.

De stängda containrarna har en extra vikt på cirka 200 kg för överdelen. En stängd liftdumpercontainer med en volym på 14 kubik väger runt 1 100 kg.

En borrkaxcontainer kan du också få i ett skräddarsytt utförande och vikten brukar vara i paritet med en stängd liftdumpercontainer.

Mått liftdumpercontainer

Som vi redan har nämnt så går det att skräddarsy en liftdumpercontainer. Men det finns trots allt ett antal storlekar som fungerar standard. Nedan beskriver vi måtten på våra vanligaste modeller. Notera att de här måtten är ungefärliga.

Både en öppen och en stängd liftdumpercontainer har generellt sett en höjd på ungefär 2 meter om det handlar om en mellanstor eller stor container. Det här måttet är ett maxmått, vilket betyder att den mäter 2 meter från marken till den högsta punkten. Du behöver dock inte sträcka dig över för att kasta något i containern: på kortsidorna är höjden betydligt lägre. Oftast kring 160 cm.

Maximal längd är kring 5 meter för de containrar som har störst volym. De mindre är cirka 3 meter långa.

En mindre modell, alltså en container som har en volym på 8 kubikmeter, kan göras så att den endast är 150 cm hög.

Bredden för alla containrar är det enda som är standardiserat och våra containrar är 180 cm breda. Anledningen till att vi inte brukar underskrida den bredden har att göra med säkerhet. Speciellt när containern fraktas kan det uppstå risk för tippning under färd om bredden är alltför liten.

Så hanterar du liftdumpercontainer

En liftdumpcontainer flyttar du med hjälp av en liftdumper, även kallad containerbil. För att köra en sådan kräver lagen att du har körkort för lastbil.

Om du äger marken där bygget eller förrådsrensningen sker så kan du låta containern stå på marken i anslutning till platsen som ni tömmer. Behöver du däremot ställa containern på en allmän väg eller på gatan utanför ett hus som du renoverar så kommer du behöva ett tillstånd från polisen.

Som vi tidigare har nämnt så går det att sätta ett lås (ett kodlås eller ett vanligt hänglås) på en stängd container. Den fungerar ungefär som ett sopnedkast som du ju ofta också behöver låsa upp för att kasta sopor. Det är verkligen att rekommendera att utnyttja möjligheten att hålla containern stängd för obehöriga under de tider när du eller ni inte behöver använda den.

 

Frågor angående liftdumpercontainer

Är ni osäkra på vilken liftdumpercontainer ni ska välja? Vi hjälper gärna till att välja rätt storlek och modell på er lifdumpercontainer.