Asfaltera uppfart

asfaltera_uppfart

Asfaltera uppfart

Om man har en garageuppfart kan det vara smart att asfaltera den. Asfalt har nämligen väldigt många fördelar med stenlagda uppfarter eller grusade sådana. Underhållet av dem är billigare, och dessutom är den mängd tid man behöver lägga på underhåll betydligt mindre. När det gäller till exempel en grusad uppfart kan man behöva fylla på grus efter bara ett par år, men när det gäller en asfalterad sådan kan man räkna med att den håller i mellan 20-25 år utan att man behöver göra något vid den. En annan stor fördel är att den fungerar precis lika bra för cykel som bilar och lek.

Hur går det till att anlägga en garageuppfart?

Det allra första som behöver göras är en beräkning samt bedöming av den befintliga uppfarten. När du anlitar ett företag för att asfaltera din garageuppfart kommer en seriös aktör ut på besök för att se området, och troligen begär de också att få in ritningar över tomten. På plats och med ritningar kan man se ungefär hur mycket underarbete man behöver lägga ner. Kanske räcker det med att bara släta ut ytan, i andra fall kanske tidigare underlag, buskar med mera behöver tas bort. I några fall krävs det också att man gräver bort större lager av den gamla ytan och kanske även förstärker hela underlaget innan asfalt kan läggas. Det är viktigt för att den asfalterade uppfarten ska hålla under flera år utan att spricka eller få andra brister i kvalitet eller utseende. Det kan även vara bra att ha ett hum kring hur mycket material som kommer att gå åt. Anlitar du ett företag som ska utföra arbetet får du oftast en offert, ska du göra allt själv behöver du veta vad och hur mycket du behöver köpa.

Förarbetet

När det sedan är dags att börja anlägga den asfalterade garageuppfarten är förarbetet enormt viktigt. Om det görs fel eller om du rent av inte gör något förarbete alls är risken stor att den plana och fina asfalten inte håller sig så vidare länge. Utan förarbete är risken för sättningar enormt stor. Då kan vatten från regn eller snö stanna kvar i gropar på asfaltsuppfarten om avrinningen inte fungerar som den ska. Det är inte bara missprydande och irriterande, utan det kan också leda till att asfalten spricker eller skadas på andra sätt när det blir minusgrader ute. Det är viktigt att du ser till att ytan där asfalten ska läggas är helt stabil. Den ska vara fri från rötter samt större stenar. Du måste också ha koll på att du använder rätt material. Hela sammansättningen ska bli rätt, oavsett om det gäller bärlager eller själva asfalten.

 

Att göra förarbetet tar en hel del tid. Det krävs också precision och kunskap. Om du inte har tålamod eller om du känner dig osäker kan det vara klokt att anlita proffs för arbetet. Om mycket jord ska schaktas bort kan det dessutom vara väldigt fysiskt krävande om du inte har tillgång till grävskopa och lastbilsflak att arbeta med.

Schaktning och förstärkningslager

Det första som måste ske i förarbetet är eventuell schaktning. Finns det redan en uppfart kanske inte lika mycket, eller något alls behöver tas bort. Ska du däremot anlägga en helt ny asfalterad garageuppfart måste all jord ner till det frostfria djupet tas bort. Det är i regel mellan 20-50 centimeter som ska schaktas bort. Håll koll på var eventuella ledningar, fiberdragningar och rör går. Kanske behöver något dras om eller så får du helt enkelt anlägga garageuppfarten på en annan plats. Om det behövs dränering i marken bör det ordnas i det här stadiet. Det kan även behöva läggas i spärrar som hindrar marken att röra på sig om jorden är väldigt lerig.

 

När schaktningen är klar är det dags för ett eventuellt förstärkningslager. Det behövs inte alltid. Om marken har bra förutsättningar kanske du inte behöver något alls, men ju sämre marken är, desto tjockare förstärkningslager krävs. Förstärkningslagret bör alltid packas så det blir stabilt. Här kan olika material användas, vilket beror på din blivande uppfarts förutsättningar.

Bärlagret är viktigt

Ett bärlager behöver i stort sett alltid läggas på förstärkningslagret och det krävs i regel även om det sedan tidigare funnits en uppfart på platsen. Bärlagret bör vara av krossgrus och ska packas hårt. Tänk på avrinningen. Redan här måste marken börja luta åt rätt håll för att vatten inte ska bli stående eller kanske rinna in mot huset. Minst 2 % bör en garageuppfart luta.

Dags för asfaltering

Det sista steget, och det många ser som mest huvudsakligt är själva asfalteringen. Du ska lägga på asfalten i ett jämnt lager och det får inte finnas ojämnheter eller några skarvar. Asfalt finns i olika typer och vilken variant du behöver för din uppfart kan variera. När det gäller en vanlig garageuppfart för en villa behöver du i regel inte lika kraftig och stark asfaltsmassa som om det är en riksväg eller Europaväg som ska trafikeras. Är det däremot en större asfalterad uppfart där det ska transporteras tyngre fordon ofta, eller om de ska stå parkerade där länge behövs en mer motståndskraftig asfaltsblandning.

 

Det kanske redan finns asfalt lagd på din uppfart? Om den är i bra skick kan det eventuellt gå att lägga asfalt direkt på den. Men för att den nya asfalten ska stämma överens med och hamna i samma nivå som gångar, portar och dörrar är det i regel klokt att riva bort den gamla asfalten. Däremot slipper man i regel lägga nya bärlager med mera. Dessutom slipper du oroa dig för skarvar och liknande vilket du annars kan drabbas av.

 

När asfalten har lagts kan du inte räkna med att använda uppfarten på en gång. Om vädret är bra och temperaturen på din sida kan det ta ett par timmar innan asfalten är härdad på ytan. Redan efter en stund kan du gå på asfalten men kan du vänta något dygn med att köra på asfalten är det bra. När det gäller större fordon kan det rent av vara klokt att vänta ännu lite längre.

Fördelar med att asfaltera uppfarten

Det finns flera fördelar med att anlägga en asfalterad garageuppfart. För det första blir ytan helt underhållsfri. Du kan sopa bort grus, sand eller damm om du vill. Det går också att spola av asfalten med en vanlig vattenslang. Om det regnar, samt vid snösmältning rinner vatten bort och blir inte stående som på till exempel en grusad uppfart. Dessutom får bildäcken bra grepp om asfalten. Om du har asfalterat din uppfart rätt behöver du inte heller oroa dig för att underlaget ska bli ostabilt. Även vid kraftigt regn håller sig marken härdad så länge lutningen är rätt. Asfalt är också mycket tålig och klarar av både tunga fordon samt barnlek. Man kan inte heller bortse från att en svart eller mörk asfalterad uppfart ser väldigt trevlig ut. Dessutom underlättas arbete med bilen, husvagnen eller vad det nu kan vara. En domkraft står stabilt på plan asfalt och dessutom kan du lätt rulla verktygsvagnar, skåp och annat som du har nytta av.

Kostnad för asfalteringen

Att anlägga en asfalterad garageuppfart kan variera i pris. Det beror på förarbetet, hur stor yta som ska asfalteras samt på hur mycket du gör själv. Räkna med omkring 150 kronor per kvadratmeter. Det kan dock bli dyrare om du väljer en asfalt av väldigt hög kvalitet.